A tanulmány előadás formájában elhangzott a Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlésén, 2004 jan. Szeged.

Rövidített változata megjelent a LAM c. folyóirat 14. évf, 10.sz, 2004, októberi számában, Gyógyszerköltségek növekedésének háttértényezői címmel.

GYÓGYSZER–ÁR–ADAT–OK

Közismert tény, hogy az egészségügyi kiadások világszerte jelentős és egyre növekvő terhet jelentenek az állami költségvetések számára, de ugyanígy a lakosok, rászorulók egyéni pénztárcáját is alaposan próbára teszik. Ez a tanulmány, mely nyilvánosan hozzáférhető amerikai adatokon alapul, csak a gyógyszerekre jutó költséghányaddal foglalkozik, mely kiadások az Egyesült Államokban az utóbbi években figyelemreméltó növekedést mutatnak. Bár az ismertetésre kerülő összegek és arányszámok csak az USA-ra vonatkoznak, a gyógyszerköltségek elszabadulása globálisan tapasztalható, és a mögötte álló gyógyszergyártó vállalatok és termékeik is nemzetköziek. A kelet európai volt szocialista országokat, és köztük hazánkat, a gyógyszerkiadások emelkedése különösen érzékenyen érinti, az egészségügy finanszírozásában még jelenleg is fennálló durva aránytalanságok miatt.

1997 és 2001 között évente 18 %-al nőtt a kiskereskedelmi (patikai) gyógyszerek pénzben kifejezett forgalma [1.ábra]. Ez az éves összeg öt év alatt megduplázódott, 78,9-ről 154,5 milliárd dollárra nőtt. A növekedés okai a következők:
a) több a krónikus betegség (pl: asztma, cukorbetegség, magas koleszterinszint, reuma);
b) nagyobb arányban diagnosztizálják és kezelik a fenti betegségeket az orvosok, mint
azelőtt;
c) a társadalombiztosítás a gyógyszerek árának nagyobb hányadát téríti, tehát a fogyasztó könnyebben jut hozzá;
d) az újabb szerek sokkal keményebben reklámozottak mind az orvosok, mind a fogyasztók irányban;
e) a márkacégek kiterjesztik „bombasikereik” (blockbusters) szabadalmi határait, késleltetik az olcsóbb generikumok (származékok) megjelenését.

1.ábra
Vényköteles gyógyszerek patikaköltségeinek
változása az USA-ban

Év
1997
1998
1999
2000
2001
Milliárd Dollár
78,9
93,4
111,1
131,9
154,5
Növekedés
 
18,4%
18,9%
18,8%
17,1%

Source: American Institutes for Research (AIR) analysis of Scott-Levin data


A gyógyszer kereskedelem elképesztő aránytalanságát érzékletesen mutatja a piaci forgalom tekintetében első ötven helyen álló szer (best-selling drugs) forgalmi adatainak összehasonlítása a maradék, közel tízezer termék adataival [2.ábra]. Ez az élenjáró ötven gyógyszer 2001-ben a patikai pénzforgalom egyharmadáért volt felelős, míg a maradék 9850 készítmény a kétharmadért. A listavezető ötven szer pénzben kifejezett forgalma 2001-ben 43,3 %-al nőtt az előző évihez képest, tehát majdnem másfélszeresére, míg a többi gyógyszer piaci forgalma ugyanazon év alatt 6,7 %-al nőtt. A nem pénzben, hanem a kiváltott receptek számában kifejezett forgalom pedig 31,7 %-os éves növekményt mutat a piacvezető ötven szer esetében, míg 1,1 %-os növekedést a többi termékre vonatkozóan.

2.ábra
A költségnövekedésért leginkább felelős 50 piacvezető gyógyszer
2000-2001 évi kiskereskedelmi (patikai) adatai

  Forgalom 2000-ben millió dollár Forgalom 2001-ben millió dollár Piaci részesedés 2001-ben Forgalom- növekedés millió dollár Forgalom- növekedési arány Recept- felhasználás növekedése
Ötven
piacvezető
gyógyszer
37476,2
53712,5
34,8 %
16236,2
43,3 %
31,7 %
Maradék
9850 szer
94495,6
100788,3
65,2 %
6292,8
6,7 %
1,1 %
Teljes piac
131971,8
154500,8
100 %
22529,0
17,1 %
6,3 %

Source: American Institute for Research (AIR) Analysis of Scott-Levin Prescription Audit Data

A piacvezető első ötven készítmény között tíz pszichiátriai szer található, melyek többsége Magyarországon is forgalomban van. Legnagyobb számban a hangulatjavító, depresszió elleni szerek vannak jelen az élbolyban, összesen hatan (Fluoxetin, Celexa, Effexor, Wellbutrin, Paxil, Zoloft). A piaci részesedés szerinti lista első és negyedik helyén egy-egy koleszterinszint csökkentő készítmény található, a Lipitor és a Zocor, de igen előkelő helyet foglalnak el a gyomorfekély elleniek is, a Prilosec a második, Prevacid a harmadik helyen, az antireumatikus szerek közül pedig a Celebrex és a Vioxx, az ötödik illetve nyolcadik helyezett.
A gyógyszerköltségek növekedéséhez közvetlenül három tényező járul hozzá [3.ábra]:
a) az orvosok több receptet írnak (1992-ben 1,9 milliárd vényt váltottak ki az USA-ban, 2001-ben már 3,1 milliárdot);
b) olcsóbb készítményről drágább szerre váltanak;
c) a gyógyszerek árának emelkedése.

3.ábra
A patikai költségek 2000-2001 közötti emelkedésének összetevői

  Receptek
számának
emelkedése
Áremelkedés Váltás drágább készítményre
Hozzájárulás a költségek növekedéséhez
39 %
37 %
24 %

Source: American Institute for Research (AIR) Analysis of
Scott-Levin and Bureau of Labor Statistics data


A terápiás osztályok szerinti csoportosításban a depresszió elleni szerek vezetnek a gyógyszertári költségek terén [4.ábra]. Körülbelül 80-100 terápiás kategóriát szoktak megkülönböztetni, ezek közül 2001-ben a piaci részesedés 76,7 %-át az első 25 kategória gyógyszerei vitték el, ez 118487,8 millió dollárt jelentett, a maradék kb. 60 terápiás osztály készítményei 36013,0 millió dollárt forgalmaztak.

4.ábra
Az első négy piacvezető terápiás kategória
kereskedelmi mutatóinak változása 2000-2001 között

  Forgalom 2000-ben millió dollár
Forgalom 2001-ben millió dollár
Teljes piaci részesedés 2001-ben
Forgalom növekedés 2000-2001
Hangulatjavítók
10432,9
12540,6
8,1 %
20,2 %
Gyomorfekély-ellenes szerek
9450,2
10812,0
7,0 %
14,4 %
Koleszterinszint
csökkentők
8240,4
10066,1
6,5 %
22,2 %
Széles hatású antibiotikumok
7807,9
8493,9
5,5 %
8,8 %
Reumaellenes szerek
6190,5
7155,8
4,6 %
15,6 %

Source: American Institute for Research (AIR) Analysis of Scott-Levin data


A gyógyszergyártó márkacégek dolgozói állományában a gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozók létszáma az utóbbi években egy kissé csökkent, miközben a marketing (piacfejlesztés-bővítés, reklám, termékmenedzselés) oldalon foglalkoztatottak száma több mint másfélszeresére nőtt [5.ábra]. Ez a létszámgyarapodás főként az orvoslátogatók, kereskedők, piackutatók megszaporodásából adódik.


5.ábra

  Kutatás és fejlesztés
Marketing
1995
49409
55348
2000
48527
87810

 


A vezető amerikai gyógyszergyártó vállalatok bevételeikből több mint kétszer annyit költenek piacfejlesztésre, mint gyógyszerkutatásra [6.ábra]. Többségük tiszta nyeresége (profit) is jelentősen meghaladja a kutatásra szánt összeget, pl: a Merck esetén a különbség háromszoros, a Bristol-nál kétszeres, a Pfizer és a Schering-Plough esetében pedig másfélszeres a profit javára. A cégek vezetőinek jövedelme igen magas, közöttük is kiemelkedik C.A. Heimbold, Jr, a Bristol-Myers vezérigazgatója évi, közel 75 millió dolláros fizetéssel [7.ábra].

6.ábra
Az ötven piacvezető gyógyszert forgalmazó amerikai márkacég
pénzügyi adatai 2001-ben

Vállalat
Bevétel (eladásból) millió dollár
Bevétel elosztása %-ban
Marketing
Reklám Adminisztráció
Kutatás
Fejlesztés
Nyereség
(profit)
Merck & Co., Inc.
47716
13 %
5 %
15 %
Pfizer, Inc.
32259
35 %
15 %
24 %
Bristol-Myers Squibb Co.
19423
27 %
12 %
27 %
Abbott Laboratories
16285
23 %
10 %
10 %
Wyeth
14129
37 %
13 %
16 %
Pharmacia Corporation
13837
44 %
16 %
11 %
Eli Lilly & Co.
11543
30 %
19 %
24 %
Schering-Plaugh Co.
9802
36 %
13 %
20 %
Allergan, Inc.
1685
42 %
15 %
13 %

 


7.ábra
A gyógyszeripari csúcsvezetők fizetései, a részvényrészesedéseik nélkül

Vezető neve
Beosztása
Vállalat
Éves, teljes jövedelem
1. C.A. Heimbold, Jr. Elnök, vezérigazgató Bristol-Myers Squibb Co. $ 74,890,918
2. John R. Stafford Elnök Wyett $ 40,521,011
3. William C. Steere Alapító elnök Pfizer, Inc. $ 28,264,282
4. Francis R. Tunney, Jr. Alapító, alelnök Allergan, Inc. $ 12,306,468
5. Raul E. Cesan Elnök, vezérigazgató Schering-Plough Co. $ 11,308,409
6. Miles D. White Elnök, vezérigazgató Abbott Laboratories $ 10,631,733
7. Sidney Taurel Elnök, vezérigazgató Eli Lilly & Co. $ 4,326,006
8. Fred Hassan Elnök, vezérigazgató Pharmacia Corporation $ 3,633,733
9. Raymond V. Gilmartin Elnök, vezérigazgató Merck & Co., Inc. $ 2,890,988

 


A gyógyszeripari cégek a kutatás magas költségeire hivatkozva jelentős állami adójóváírást is igényelnek, és kapnak az USA-ban, emellett ragaszkodnak a magas gyógyszerárakhoz, miközben az új szerek között egyre ritkábban találunk tényleges klinikai előnyt jelentő készítményt. Az amerikai ipari nyereséglistát (Fortune 500) évek óta a gyógyszeripar vezeti [8.ábra], a gyógyszervállalatok részvényesei 1995-2000 között kétszer akkora éves hasznot (18,4%) könyvelhettek el, mint az amerikai átlag.


8.ábra
A gyógyszeripar helye az amerikai nyereséglistán

Év
Gyógyszeripar
Második helyezett ipar
Évi össz.
ipari átlag-
nyereség
Helyezés
Nyereség
Iparág
Nyereség
1991
1.
12,8 %
Italok
5,5%
3,2 %
1992
1.
11,5 %
Játék, sportszer
6,5 %
2,4 %
1993
1.
12,5 %
Sajtó, nyomtatás
6,4 %
2,9 %
1994
1.
16,1 %
Kereskedelmi bankok
13,5 %
4,6 %
1995
1.
14,4 %
Kereskedelmi bankok
13,3 %
4,8 %
1996
1.
17,1 %
Kereskedelmi bankok
13,9 %
5,0 %
1997
1.
16,1 %
Kereskedelmi bankok
13,6 %
4,9 %
1998
1.
18,1 %
Kereskedelmi bankok
13,2 %
4,4 %
1999
1.
18,6 %
Kereskedelmi bankok
15,8 %
5,0 %
2000
1.
18,6 %
Kereskedelmi bankok
14,1 %
4,5 %
2001
1.
18,5 %
Kereskedelmi bankok
13,5 %
3,3 %

Source: Fortune magazine’s annual rating of the industries, 1992-2002.

A gyógyszerek promóciójára (lényegében: reklámozására) fordított összegek évről-évre emelkednek [9-10.ábra], ma már számos népszerű kereskedelmi cikk reklámköltségét meghaladják. Így például az USA-ban a 2000-ben legerősebben reklámozott szer, a Merck cég Vioxx nevű reuma ellenes terméke, 160 millió dollár éves reklámköltségével megelőzte a PepsiCo-t ($ 125 million), a Budweiser sört ($ 146 million), és éppen elérte a Dell Computert.

9.ábra
Vényköteles gyógyszerek promóciós
költségeinek változása 1996-2000

Év
1996
1997
1998
1999
2000
Milliárd dollár
9,2
11,0
12,5
13,9
15,7

Source: IMS Health.

Vényköteles gyógyszert reklámozni, direkt módon, a világ legtöbb országában csak az orvosok felé szabad, a fogyasztókat célozva azonban csak közvetett úton, a betegségekre, tünetekre való figyelemfelhívással lehet gyógyszergyári propaganda tevékenységet kifejteni. Amerikában viszont közvetlenül a fogyasztókat célzó gyógyszerreklámok is engedélyezettek a médiában, három formában:
a) segélykereső: betegséget, tünetet és kezelési lehetőséget említ, de gyógyszernevet nem, orvoshoz küldi az embereket
b) emlékeztető: gyógyszernevet említ, de betegséget, tünetet nem, arra buzdítja az embereket, hogy kérjék az orvostól a terméket
c) termékbemutató: gyógyszernevet is és tünetet is említ, orvoshoz küldi az embereket, hogy kérjék az adott szert
Az amerikai cégek igen komoly, és egyre növekvő összegeket fordítanak a fogyasztókat közvetlenül elérő (direkt) propagandára [10.ábra]

10.ábra
Gyógyszercégek direkt fogyasztói reklámköltség
adatai 1999-2000 között

Gyógyszerészeti
márkacég
Fogyasztói (direkt) reklámköltség millió dollár
1999-ben
2000-ben
Változás
1. Glaxo SmithKline
296,9
417,2
40,5 %
2. Merck& Co.
152,4
331,8
117,7 %
3. Pfizer
125,9
249,9
98,5 %
4. Schering Plough
189,2
167,1
-11,7 %
5. Bristol-Myers Squibb
44,4
140,6
216,7 %
6. AstraZeneca
163,3
137,1
-16,0 %
7. Pharmacia
73,7
128,1
73,8 %
8. American Home Products
62,3
120,4
93,3 %
9. Johnson& Johnson
100,9
118,5
17,4 %
10. Hoffman-La Roche
77,9
70,7
-9,2 %
11. Aventis Pharmaceuticals
72,5
69,2
-7,3 %
12. Abbot Laboratories
43,5
64,9
49,2 %
13. Novartis
13,3
51,6
287,9 %
14. Eli Lilly
7,1
46,5
554,9 %
15. Nestle
36,6
37,9
3,6 %

Source: Competitive Media Reporting


Az orvosok irányában kifejtett gyógyszer-promóciós tevékenység java részét az „ovoslátogatók” végzik, akik rendszeresen látogatják a rendelőket és a kórházakat. Õk mutatják be a cég legújabb termékeit, ingyenes gyógyszermintát adnak, igényes szállodákban tudományos jellegű szimpóziumokat szerveznek, melyekért kredit (CME) pontok járnak, költséges vacsorákon látják vendégül a személyzetet („dine and dash”: ~ zabálj és rohanj), ahol egy-egy híresség osztogat aláírásokat, borkóstolásra, színházba, partikra (pl: Helloween körtánc), egzotikus utazásokra fizetik be a doktorokat, támogatják szakkönyvek megvásárlását, kongresszusokon való részvételt, és még számtalan juttatásban, ajándékban részesítik az orvosokat. 2000-ben, az Egyesült Államokban, a 9.ábrán bemutatott 15,7 milliárd dollár gyógyszeripari promóciós költségből 4 milliárd jutott, csak a rendelői látogatók tevékenységére [11.ábra], ugyanez a tétel 1999-ben 3,6 milliárd, 1996-ban pedig 2,5 milliárd dollár volt.

11.ábra
Promóciós tevékenységre fordított összegek 2000-ben, az USA-ban
(billion = milliárd)

 
Orvosoknak ($13.2 billion)
 
Fogyasztóknak ($2.5 billion)
Ingyenes gyógyszer-minta
Rendelői látogatás
Kórházi látogatás
Folyóirat   TV Rádió Plakát
Sajtó
Millió dollár
7900
4000
765,3
484,4
 
1430
275
795
Részarány
50,3 %
25,5 %
4,9 %
3,1 %
 
57,2 %
11 %
31,8 %

Source: IMS Health, Competitive Media Reporting.

Az első ötven legkeményebben reklámozott gyógyszerre (nem pontosan azonosak az ötven piacvezető szerrel, de sok az átfedés) 2000-ben a teljes piaci pénzforgalom 31,3 %-a jutott, míg a maradék 9850 termékre 68,7 %. Erre az ötven gyógyszerre a reklámköltségek 94,8 %-a esett, a maradékra 5,2 % [12.ábra]. Nehéz lenne tagadni, hogy a piaci forgalom durva aránytalanságáért az erőteljes propaganda tevékenység a felelős.

12.ábra
Az ötven leginkább reklámozott gyógyszer kereskedelmi
adatai 1999-2000 között

  Forgalom 2000-ben
millió dollár
Direkt fogyasztói reklámköltség millió dollár
Forgalomnövekedés 1999-2000
millió dollár
Receptek számának növekedése 1999-2000
Keményen reklámozott 50 termék
41274,8
(31,3 %)
2141
(94,8 %)
9976
(47,8 %)
24,6 %
Maradék 9850 gyógyszer
90697,0
(68,7 %)
117
(5,2 %)
10891
(52,2 %)
4,3 %
Teljes piac
131971,8
2258
20866
7,5 %

Source: American Institutes for research analysis of Competitive Media
Reporting data cited in June 2001 Med Ad News and Scott-Levin
Year 2000 Prescription Audit data.

Az FDA (U.S. Food and Drug Administration) az alábbi kategóriák szerint engedélyez új gyógyszert forgalomba hozni:
a) új hatóanyagot tartalmazó termék
b) új hatóanyagot nem tartalmazó, de előnyösen módosított termék
c) egyéb szer (régi, újragyártott termék)
d) elsőbbséget élvező termék (klinikailag jelentős terápiás előnyt jelent)
e) szokványos szer (nem jelent terápiás előnyt a korábbiakhoz képest)

Az utóbbi évek adatai alapján a forgalomba kerülő új gyógyszerek között egyre kevesebb az eredeti, új hatóanyagot tartalmazó termék, látványosan szaporodnak viszont a módosított régiek. Az 1989-2000 időszakban jóváhagyott 1035 új gyógyszer között 361 (35%) tartalmazott új hatóanyagot, klinikailag jelentős terápiás előnyt pedig 23 % mutatott [13-14.ábra].


13.ábra
Az 1989-2000 között jóváhagyott új gyógyszerek (1035=100%)
innováció szerinti megoszlási arányai

Innováció csökkenése------------------------------------------------------>

Új hatóanyagot tartalmazó
(361=35 %)
Régi hatóanyagot tartalmazó
65 %)
Jelentős terápiás előny
Nincs jelentős terápiás előny
Jelentős terápiás előny Nincs jelentős terápiás előny Egyéb szer
15 %
20 %
8 %
46 %
11 %

Source: FDA 2001

14.ábra
Az 1989-2000 között jóváhagyott 1035 új gyógyszer
félidős gyarapodási mutatói (egyéb szerek nélkül)

 
Jelentős terápiás előny
Nincs jelentős terápiás előny
Új hatóanyag Régi hatóanyag Új hatóanyag Régi hatóanyag
Új termék
1989-1994
73
33
76
168
Új termék
1995-2000
80
53
132
304
Növekmény
7 (3%)
20 (9%)
56 (26%)
136 (62%)


A kiskereskedelmi gyógyszerköltségek az Egyesült Államokban 1995-2000 időszakban megduplázódtak, 64,7 milliárdról 132 milliárd dollárra növekedtek. A növekedés kétharmadáért (44 milliárd dollár) az időközben újonnan jóváhagyott gyógyszerek a felelősek, ezen belül pedig, szintén kétharmad részben, a jelentősebb terápiás előnyt nem hozó (szokványos) új készítmények okolhatók a többletkiadásokért [15.ábra].

15.ábra
Az 1995-2000 időszakban keletkezett 44 milliárd Dolláros
patikai gyógyszerköltség növekmény megoszlása az új
készítmények között

 
Jelentős terápiás előny
Nincs jelentős terápiás előny
Új hatóanyag Régi hatóanyag Új hatóanyag Régi hatóanyag Egyéb
Szer
Költség-növelés
részaránya
31 %
2 %
29 %
36 %
2 %

Source: FDA 2001, Scott-Levin data, AIR analysis


Mindezen adatok ismeretében jogosan tehető fel a kérdés, hogy a gyógyszergyártás és gyógyszer kereskedelem financiális és tudományos vonalon mutatkozó haladási iránya megfelelő-e? A multinacionális gyógyszergyártó márkacégek mennyiben szolgálják a betegek, a gyógyítás érdekeit, és mennyiben a sajátjukét, a gyógyítás rovására?


Irodalom:

1) Pharmaceutical Marketing and Research Spending: The Evidence Does Not Support
PhARMA’s Claims. American Public Health Assosiation, 21. Oct 2001.
http://dcc2.bumc.bu.edu/hs/ushealthreform.htm
2) Prescription Drug Expenditures in 2001: Another Year of Escalating Costs. NIHCM
Foundation, May 2002. www.nihcm.org
3) Prescription Drugs and Mass Media Advertising, 2000. NIHCM Foundation Nov 2001.
www.nihcm.org
4) Profiting from Pain: Where Prescription Drug Dollars Go. Families USA July 2002.
www.familiesusa.org
5) Changing Patterns of Pharmaceutical Innovation. NIHCM Foundation May 2002.
6) www.nofreelunch.org