Megjelent: Szilaj Csikó folyóirat 2020. okt. 2.

Covid és Média. 1. hullám

2020 február tájékán az ellenzéki médiumok (Index) elkezdtek naponta cikkezni a wuhani Covid 19 vírusjárványról. A kormányoldali médiumok (Origo) megkérdezték tőlük, hogy miért keltik a pánikot. A válasz az volt, hogy nem pánikot keltenek, hanem olyan témákról írnak, amik a leginkább érdeklik az olvasókat. Az érdeklődés kétségtelen, az emberek figyelmét leginkább a fenyegető hírek keltik fel.

A politikusok nyilván ismerik azt a tömegpszichológiai alaptételt, hogy aki félelmet tud kelteni a tömegben, az a hatalmat is át tudja venni felette. Március közepén a miniszterelnök a tévében bejelentette az emberek egészségét és életét védő különleges törvényeket: kijárási korlátozás, iskolabezárás, nyugdíjasok vásárlási korlátozása, szórakozóhelyek bezárása, rendezvények tilalma, határok lezárása. A Kossuth Rádió megváltoztatta műsorát, egész nap miséket sugároztak, egy rangos egyházi személy külön a koronavírusról szerkesztett imáját is felolvasták párszor, a hírekben folyamatosan a járvány terjedését ismertették, a köztes időkben kolera és spanyolnátha járványok történetét elemezték, kb. ötpercenként elhangzott a „Maradj otthon!” felszólítás. II. János Pál híres üzenete: „Ne féljetek!” ellentétébe fordult. A rádióban és a tévében naponta jelentkezett az operatív törzs, az országos tiszti főorvos és két egyenruhás rendőr, beszámoltak a járvány alakulásáról és a biztonsági intézkedésekről. Az internetes híroldalakon a járvány eseményei töltötték be az első tíz helyet, a „Maradj otthon!” felszólítás még a zenecsatornákon is felugró reklámként jelent meg. Mindez hónapokon át folytatódott. Új médiasztárok, szakértői celebek emelkedtek ki a homályból, akik egymásra licitálva jósolták a sötétebbnél sötétebb forgatókönyveket, mint tudományosan megalapozott hasznos információkat.

A hatás elemi erejű volt, az ellenzéki médiumok többé labdába sem tudtak rúgni (az Index válságba került), az idősek alig mertek kimozdulni, sokan maszkot és gumikesztyűt kezdtek hordani, a rokonlátogatások megszűntek, az emberek gyanakodva figyelték és kerülték egymást, igyekeztek tartós élelmiszereket raktározni, óvodák, iskolák bezártak, távoktatás indult szülői felügyelettel, munkahelyek ezrei szűntek meg, aki tudott otthonról dolgozott, és mindenki rémülten figyelte a híreket, melyek folyamatosan ismertették a halálos világjárvány terjedését. A vírustól való félelem a lehetséges hordozókra, vagyis az emberekre vetítődött, egyfajta általános embergyűlölet alakult ki. Néhány kistérségi vezető teljes lakóterület lezárást vezetett be, az idegeneket a város határán visszafordították. Az utcák elnéptelenedtek, a társadalmon általános rettegés lett úrrá, nemcsak a halálos kórtól, hanem a várható gazdasági csődtől is. Akiben teszttel kimutatták a vírust, de nem lett beteg, azt otthonában karanténba zárták és ajtajára kiszögeltek egy jókora piros plakátot, amely figyelmeztet a fertőzött személyre és megtiltja a belépést. Megtörtént, hogy ilyen lepecsételt ház körül lincshangulat alakult ki, rendőrségnek kellett beavatkoznia. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az egészségi állapot szigorú orvosi titoknak minősül. Így telt el a tavasz.

Időközben azonban a médiahálózaton felbukkantak a járvány súlyosságát, sőt puszta létét is megkérdőjelező vélemények, a hivatalostól eltérő adatértékelések. Ezekben néhány egészségügyi szakember, köztük magasrangú orvosok, felhívták a figyelmet a hivatalos adatok ellentmondásosságára, az intézkedések indokolatlan, túlzó, a józan ésszel ellentétes voltára. Pl. arra, hogy a Covid 19 nem egy ismeretlen betegséget, hanem influenzát okoz, és a halálozások jóformán csak a legidősebb, már legyengült állapotú korosztályt érintik, mint minden más betegség, és ott magas a viszonylagos halandóság, ahol magas az átlagéletkor, pl. Olaszország, Spanyolország, Svédország. Továbbá, hogy a halottakban kimutatott Covid 19 vírus nem a halál oka. Időközben hivatalosan is kiderült, hogy a járvány időszaka alatt az érintett országok halálozási statisztikái nem romlottak, sőt javultak a megelőző évekhez képest. Magyarországon pl. 2020 első felében tizedannyi ember halt meg influenzában (melyet állítólag a Covid 19 okozott), mint szokott általában tavasszal, így a népességfogyás csökkent.

A kritikusan szemlélők észrevételezték, hogy a médiumok adatközlése súlyosan megtévesztő, pl. a vírushordozókat betegekként emlegetik, a vírustól megszabadultakat pedig gyógyultakként, holott a víushordozás nem betegség. Ugyanakkor a betegek száma egyetlen országban sem közelítette meg a járványküszöböt.

A tömegmédia rémhírterjesztő hatásának kulcsa a pozitív teszteredmények, amely a vírushordozókat jelzi. Ezeket a számokat naponta közlik a médiumok az elvégzett tesztelések száma nélkül, és a hordozókat új betegeknek nevezik. Ám a pozitív tesztek abszolút száma csak attól függ, hogy hány vizsgálatot végeznek. Súlyos hamisítás továbbá, hogy a pozitív eredményeket új fertőzöttnek, sőt új betegnek nevezik, miközben nem tudják, hogy a megelőző napokban, hetekben, vagy akár években is, nem volt-e már bennük (vagy bárki másban) a vírus. Az is kiderült ugyanis, hogy a Covid 19 vírus évek óta kimutatott természeti létező. Az új pozitív teszteredmények száma tehát egyáltalán nem jelezi a fertőzés növekedését, terjedését, miközben a média ezt a rémhírt sugallja. Lehetséges, hogy ha bármelyik korábbi évben végeznek efféle tesztelést, ugyanez az eredmény adódott volna.

A nagyobb számok nagyobb szuggesztív hatást gyakorolnak, ezért újabban a médiumok a 30 milliós világfertőzöttséget számlálják és közlik naponta, miközben ez az adat a félelemkeltésen kívül minden szempontból értéktelen. A hamis, félelemkeltést fokozó megfogalmazások tudatosságához, szándékosságához, a média szerkesztői részéről, kétség nem férhet, miközben rémhírterjesztést büntető törvényt léptettek életbe.

Ha a tömegmédiumokban olyan formában, technikával jelenik meg egy esemény, mint a Covid 19 járvány, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a hírek hamisak. Hogy a járványt illetően mi az igazság, azt a nyilvános hírekből nem lehet eldönteni, de azt fel kell tudni ismerni, hogy az ilyen formában terjedő hírek álhírek. Hogy a Covid 19 vírus mikor keletkezett és hogyan mutálódott, nem tudjuk biztosan, de azt igen, hogy a tömegmédia az elmúlt 1-2 évtizedben lényegi változáson (mutáción) ment át, aminek következtében szuggesztív (agymosó) kapacitása soha nem látott mértékben megnőtt. Az a médiafogyasztó, aki nem képes a médiumokat saját értékükön kezelni, finoman szólva: korszerűtlen ember. Ha pedig a törvényhozás nem korlátozza, vagy inkább tiltja meg a tömegmédiumokban a negatív hírek reklámhordozóként való használatát, amely gyakorlat durva visszaélés a veszélyekkel és szerencsétlenségekkel, akkor az országos és világméretű hisztéria kampányok sora nemcsak véget nem ér, hanem beláthatatlan mértékben szaporodni fog. E hisztériakampányok gerjesztői, technikai kivitelezői, és elsődleges haszonélvezői a tömegmédiumok.
Botond Gyula 2020 09. 26.

Covid, média, politika

A covid járványhisztériáról írott előző hozzászólásom (Covid és média 1. hullám. Szilaj Csikó 2020. okt. 2.) óta eltelt több mint egy év, átcsapott a fejünk felett vagy öt hullám, és a helyzetünk tovább romlott. Napjainkban a járvány éppen nincs a média fókuszában, egyrészt az Ukrán háború, másrészt a közelgő választások miatt. Látszólag tehát a járvány megszűnt, ám ezt az átmeneti látszatot csak a tömegmédia teremti, mint ahogy a pandémia látszatát is a tömegmédia teremtette. Nem felejtünk azonban, és számítunk a jövőre, hiszen az emberi észnek éppen ez a feladata, így tehát a járványról továbbra is indokoltnak tartom jelenidőben beszélni.

A járványhisztériával sújtott társadalmak immáron élesen elkülönülnek két szembenálló csoportra: a feltétlen, gyakran fanatikus járványhívők, valamint a járványban, de legalábbis a védelmi intézkedések indokoltságában erősen kételkedők csoportjára. A járványhívők csoportja nem természetes úton, nem önszerveződötten jön létre, hanem a politika és a tömegmédia teremteti meg az utóbbi két év példátlan intenzitású szuggesztív térítő, a kritikus oldal szerint, agymosó munkájával.

Ezzel szemben viszont a járványban kételkedők csoportja az erőszakos térítésre adott reakcióképpen, önvédelemből, vagyis természetes úton alakul ki. A járvány mellett elkötelezett hatalmi rendszerben, a paranoid diktatúrák rendje-módjának megfelelően a kételkedők, ellenállók hitetlen és tudatlan eretnekké, veszélyessé, bűnössé nyilváníttatnak, kirekesztetté és üldözötté válnak. Magam szemléletileg ez utóbbi csoportba tartozom, de gyakorlatilag, ha nem is teljesen, de lényegében beilleszkedően, az állami egészségügyben dolgozom pszichiáterként.

Azt gondolhatnánk, hogy a járványhívők mindenhatója a fertőző vírus, mint élet-halál ura, melynek mindannyian ki vagyunk szolgáltatva, ám ez nem így van. A mindenható eleitől fogva a tömegmédia. 2020 március közepén a kormánymédiumok átveszik az ellenzékiektől a járványhírek publikálását, ettől kezdve a járványkommunikáció kormánypolitikai propagandává válik. Az immáron két éve tartó, soha nem látott intenzitású járványpropaganda következtében a társadalomban általánossá válik a járványtudat, a fenyegetettség érzete, a gyanakvás. Ám időközben történik valami, Darth Vader azt mondaná: zavar támadt az Erőben. A kezdeti egyhangú és egyeduralkodó apokaliptikus vízió mára zavarossá vált. A zavart azonban nem a kételkedők gyenge hangja kelti, hanem a járvány hivatalos agitációs propagandistái egymásnak szögesen ellentmondó nyilatkozatai, jövendölései, tanácsai és rendeletei.

A hivatalos járványpropaganda olyannyira ellentmond, nem csak a tudományos gondolkodásnak, hanem a józan észnek is, és olyan nyilvánvalóan hamis, hogy az néha még a hívőknek is feltűnik, így hát jogosan gyanakodhatunk valamilyen titkos prekoncepcióra, a háttérben meghúzódó összeesküvésre. Az igazságot illetően patthelyzet jött létre: a „van veszélyes világjárvány” és a „nincs veszélyes világjárvány” egyenértékű állítások, a jámbor médiafogyasztó pedig a már előzetes elköteleződése szerint választ közülük. Azonban, minthogy ez a bizonytalan helyzet legalább két éve fennáll, ez egy igen erős bizonyíték a „nincs veszélyes világjárvány” állítás mellett. Ha viszont mégis van veszélyes világjárvány, akkor az a kommunikáció, ami e kétséges és álságos állapothoz vezetett, olyan durva politikai hiba, sőt bűn, amiért a legsúlyosabb büntetés járna.

Végeláthatatlan sorban idézhetném akár csak a hazai példákat is az ellentmondásos, áltudományos nyilatkozatokból, bornírt, nevetséges intézkedésekből. Nem teszem, de néhány esetet azért megemlítek a „védekezés” szellemi és etikai színvonalát érzékeltetendő:

  • 2020-ban iskolába járási tilalom, online oktatás, 2021-ben pedig, rosszabb hivatalos járványadatok mellett, „jelenléti” (hagyományos) oktatás - éjszakai kijárási tilalom
  • éjszakai kijárási tilalom
  • 2020 08. 04-én Jakab Ferenc virológus azt a nyilvánvalóan hamis állítást nyilatkoztatja ki a Kossuth Rádió reggeli főműsorában, hogy a covid veszélyesebb, mint a spanyolnátha, ám, az éppen e járványhelyzet miatt megszigorított rémhírterjesztéstilalmi törvényt nem alkalmazzák vele szemben
  • Müller Cecília országos tisztifőorvos 2021 februárjában nyilvánosan bevallja, hogy a covid okozta halálesetek naponta bejelentett hivatalos száma nem azonos, hanem sokkal több a covid okozta halálesetek valóságos számánál (hogy ez utóbbi pontosan mennyi, azt azóta sem tudjuk, és alighanem soha nem is fogjuk tudni), ugyanakkor továbbra is a hamis adatokat terjesztik
  • egy presszóban a pénztárnál sorban állóknak maszkot kell viselniük, de a pár centire mellettük ülő kávézóknak nem
  • 2021 11. 09-én a Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli főműsorában halálosan megfenyegeti a még oltatlan polgárokat, mondván: „vagy beoltatják magukat, vagy meghalnak”. 2022 03. 07-től azonban, a korábbiakkal lényegében megegyező járványadatok, és hárommillió oltatlan állampolgár mellett, megszüntetik a munkahelyi kötelező oltásokat (az egészségügyi intézmények kivételével), a kötelező maszkhasználatot, és a védettségi igazolványt
  • 2022 januártól az oltatlan pedagógusokat nem engedik be az iskolákba, március 7-től azonban (ugyanolyan járványadatok mellett) feloldják a rendeletet és beengedik őket

Mindezen intézkedések, nyilatkozatok hamis, túlzó, indokalatlan volta nemcsak utólagos értékelés, hanem már születésük pillanatában is tudható és kimondott, ám akik kimondják, azokat megbüntetik.

A járványhisztéria legészszerűtlenebb, legsúlyosabb, legerkölcstelenebb intézkedését pedig külön említem meg: 2020 03. 17-én Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a kórházi ágyak 60%-ának kiürítését rendeli el, emellett a betegeket kitiltja a járóbeteg rendelésekről, leállítja a szűrővizsgálatokat, a nem életmentő műtéteket, beavatkozásokat. Ez a helyzet kb. fél évig marad fenn, a kórházak, rendelők elnéptelenednek. Az intézkedés indokolatlanságát maga a miniszter bizonyítja be azzal, hogy 2021-ben rosszabb járványügyi hivatalos adatok mellett, nem rendeli el újra.

Kizárható, hogy az egészségügyi ellátástól így megfosztott, de arra rászoruló betegek tömegéből senki ne került volna rosszabb állapotba ezen intézkedés miatt. Az utólagos egészségügyi, halálozási statisztikákból azonban ezt sehogy sem lehet kimutatni, vagyis az adatok romlását rá lehet fogni közvetlenül a covidra. Ez az intézkedés az orvosi hivatással teljes mértékben ellentétes, de a józan ésszel is, mert az ágyakat fel lehet szabadítani folyamatosan, ahogy szaporodnak a covid betegek, akik azonban a tömeges tesztelések mellett sem szaporodtak a vártat még megközelítő mértékben sem.

Az orvostudomány az utóbbi százötven évben hihetetlen mértékben fejlődött, valóságos csoda, hogy milyen hatékonysággal tudunk betegségeket gyógyítani, egészséget megőrizni. A covid hisztéria azonban visszavetette a medicinát a középkor szintjére, előjöttek a kuruzslók és a kufárok, a nép pedig mágiákban hisz, amit a tömegmédia szuggerál. De remélhetjük-e, hogy ez a helyzet csak átmeneti?

Nézzük a járványhisztériával kapcsolatos legújabb fejleményeket. Az oroszok bejelentették, hogy Ukrajnában olyan biológiai laboratóriumokat találtak, melyekben tömeges fertőzésre alkalmas vírusokkal, baktériumokkal kísérleteztek, amelyek többek között, a H1N1 és a covid járvány lefutásához hasonló pandémiát is képesek okozni. A laboratóriumok létét és amerikai érdekeltségét az USA politikai ügyekért felelős külügyminiszter helyettese, Victoria Nuland, aki 2013-2017 között, az ukrajnai kormánybuktató forradalom (Euromaidan-puccs) idején, az európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkár helyettes volt, nyilvánosan elismerte. Mindeközben a WHO elnevezésű, egészségügyinek álcázott, de valójában politikai szervezet, önmagának, az országok és nemzeti alkotmányok feletti hatalmat, szó szerint: világhatalmat biztosító (világ)egyezmény elfogadtatásán munkálkodik, a jövőbeni világjárványokra hivatkozva.

Mindebből meglehetősen valószínűnek tűnik, hogy az elkövetkezendő években hasonló, vagy még durvább, politikai indíttatású járványhisztériákra számíthatunk. Amiben viszont, az eddigi tanulságok alapján már biztosak lehetünk, hogy járvány esetén sem politikai, sem egészségügyi vezetőinkben, de legfőképpen a tömegmédiában nem bízhatunk meg.

Botond Gyula 2022. 03. 21.
(ajánlott összevetni a fentebb olvasható „Védőoltás hazugságjárvány ellen” c. 2008-as dolgozattal)